تبلیغات
lokpok - روانشناسی-بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم

lokpok

پایان-نامـه -روانشناسی-نقد میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان:امروز میخوام انتها نامـه ایی که مورد تحلیل قرار گرفته در بیشتر وبسایت به فروش میرسد رو به صورت برای شما دوست ها قرار بدم چکیده ایی از این انتها نامـه :آدم ها همـواره نیازهایی خواهند داشت که باعث اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای انهاست .در واقع چنانچه نیازهای فرد به خوب ی راحتی شناخته شود و نیازهای او تا میزانی فراهم شود ،از سویی سبب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از طرف دیگر سبب بیشتر شدن وشکوفائی استعدادهای داخلی می شود.
پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)نیازهای فیزیولوژیک ب)نیازهای روحی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).
بشر قدیم از نیازهای فیزیولوژیک مثل آب ،غذا ،هوا غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است و آدم وقتی احساس نیاز می نماید ،یک حالت و احساس ناخوشایندی در او به وجود می آید وزمان ی نیاز برطرف شد این حالت برای او حالت خوشایند است(سیف ۱۳۶۸).
یکی از نیازهای روحی آدم نیاز به حس ارزشمند ی یا عزت نفس است. مشاهدات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس خیلی برخوردار است بسیار زیاد تاثیر گذار تر می آموزد،روابط سود بخش تری برقرار می نماید ،بهتر میتواند از فرصتها مصرف نماید و خودکفا باشد،دیدگاه روشنتری نسبت به مسیر زندگی داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).
ارزش عزت نفس جهت افرادی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن است،روان شناسان و جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این نظر ریشه ای تاریخی عمیق دارد یافته های تجربی نو رابطه بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد تاثیر گذار ومطلوب اثبات کرده اند.مساله عزت نفس و مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل در افزایش مطلوب شخصیت کودکان ونوجوانان است. برخورداری از عزم وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس و احساس ارزشمند ی شخص دارد. امروزه بازبینی وبهبود بسیاری از اختلالات فرد ی ورفتاری کودکان ونوجوانان شبیه کمرویی،لجبازی ،پرخاشگری وتنبلی کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام جهت بررسی وپرورش حس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. برای اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود محیط اطراف وانگیزه ای غنی جهت تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با تذکر به بررسی ها انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از حس خود ارزشمند ی برخوردار باشند در مقابل انواع مشکلات وموارد زندگی ،فشارهای روانی مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از احساس ارزشمند ی و عزت نفس به مثابه یک سرمایه وارزش حیاتی است واز عبارت عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها میسر نیست .یکی از این واقعیتها ارزش عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای اصلی آدم است که جهت سازگار شدن آدم ضرورت دارد ودر رسانیدن او به موفق یت نقش ایفا می نماید . هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد و تعالی كم شدن پیدا می نماید .عزت نفس متتاثیر از عوامل درونی بیرونی است منظور از عوامل داخلی عواملی است که از درون نشات می یگرد یا شخص آن را ایجاد می نماید نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی هستند ، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشویِژگزینشه با اهمیت در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند .
عزت نفس چیزی به مراتب بیش از حس ارزشمند ی است .عزت نفس اعتماد به توانایی را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی
بیان مساله
مساله عزت نفس مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل بیشتر شدن مطلوب شخصیت است .از برجسته ترین خصوصیات ی صاحبان اندیشه واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس وحس خود ارزشمند ی بسیار زیاد بالاست .عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه انتها قرن حاضر از ارزش ویژه ای برخوردار شده است .نقد درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام افرادی که در هر درجه مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند و تذکر به این نکته جهت درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نبایستی با مفهوم پنداره غلط شود .خود پنداره جمله است از مجموعه ویژگیهایی که فرد جهت توصیف خویشتن بکار می برد. فرد احتمال دارد خودش را فوتبالیست بهتر ،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها محتوای خود پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس جمله از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره جهت شخص دارد واز اعتقادات فرد درباره تمام صفات وویژگیهایی که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی از دیدگاه آسیب شانسی حالت داخلی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وحاوی یک طیف وسیع ی است که در سر این طیف هم اکنون ت طبیعی ودر سوی دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. جهت بیماری افسردگی تب مثال بهتر ی است: به دنبال در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس سبب تظاهراتی از تنش می گیردد که را به شکل تب ظهور میدهد ولی تب به نوبه مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفو نت را مبارزه می کنند. پس بیماری حاصل از تب ،هم درد هم واکنش در مساوی آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار نشانه های آشکار بیماری افسردگی ،همان گونه که توصیف شد می توانند نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در مساوی آن فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان یک رویداد مطلوب در زندگی میتوانند در درجه افسردگی شخص نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی جهت سئوالهای زیر است:
۱- در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟
۲- بیکاری به عنوان علت نقشی در درجه افسردگی دارد؟
۳-آیا دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟
۴- افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

فهرست
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
پیشنهاد هایی برای پِژوهش های آینده
بیان مساله
پیشنهاد ات ومحدودیتهای تحقیق وضمائیم
محدودیت ها وتوصیه ات

نظرات() 
choc
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 10:18 ق.ظ
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether
this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
You're wonderful! Thanks!
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 08:15 ب.ظ
I visited various websites but the audio feature for audio songs present at this website is really superb.
What is the Ilizarov method?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:52 ب.ظ
Hi there Dear, are you really visiting this web site regularly, if so afterward you will definitely take
fastidious know-how.
How long do you grow during puberty?
شنبه 14 مرداد 1396 11:12 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different website and thought I
should check things out. I like what I see so i
am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.
https://madelenedurante.wordpress.com/
شنبه 14 مرداد 1396 04:00 ب.ظ
Hello! I just want to give you a big thumbs up for your great
information you have here on this post. I'll be returning to your website for more
soon.
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 05:29 ب.ظ
magnificent points altogether, you simply received
a logo new reader. What might you recommend about your post that you made some days in the past?
Any positive?
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 05:49 ق.ظ
I don't even know the way I finished up right here, but I assumed this submit was once good.
I do not realize who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are
not already. Cheers!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 03:21 ق.ظ
I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or reviews,
thanks to web.
آرش
یکشنبه 9 خرداد 1395 10:51 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر