تبلیغات
lokpok - متن ISI چگونه بررسی می شود؟

lokpok

دوشنبه 31 خرداد 1395

متن ISI چگونه بررسی می شود؟

نویسنده: میهن رجیستر   پایان نامه مدیریت

گزارش میزان ارجاع به مجله های (JCR (Journal citiation Report هر سال توسط انستیتو اطلاعات علمی ISI ( Institute for scientific Information) واقع در شهر فیلادلفیای آمریکا انتشار می گردد.
این گزارش حاوی اطلاعات ارزشمند ی پیرامون مجله ها و رتبه بندی آنها است .

فاکتور تأثیر (Impact Faktor)، برای نخستین بار در سال 1995 بوسیله بنیانگذار ISI گارفیلد Garfield بیان شد و سریع به صورت دستورالعملی جهت گزینش با کیفیت ترین مجله ها به کار رفت. حقیقت این است که این فاکتور وسائل جامعی جهت اندازه گیری کیفیت متن ها ناست ، بلکه چونآموزش بهتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها جهت بررسی علمی از ویژگی ها یی برخوردار است، لذا عموماً مورد استفاده قرار می گیرد.

JCR بیش از 7500 مجله معتبر را در حدود 200 حوزه موضوعی از سال 1997 به بعد در بر می گیرد با استفاده از آن می توان مجله ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی شاخص های رتبه بندی آنها را ارزیابی کرد. JCR در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از 5900 ژورنال علمی نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر 1700 ژورنال است. JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک قابل نقد است.

ضریب تاثیر (IF) چیست؟

فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به مورد قابل استناد (نظیر متن پژوهشی، مقاله مروری، نامـه ، یاد داشت، چکیده و..) در مجله علمی در طول زمانی معین تعریف شده است. فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به متن های منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد متن های منتشر شده در دو سال نامبرده است.
در موارد ی فاکتور تأثیر مجله بطور معدل (که معدل فاکتور تأثیر طول زمان فهرست شدن آن مجله در ISI است )، مورد مصرف قرار می گیرد.

این شاخص مهمترین و در عین حال فرد دی ترین شاخص بررسی مجله ها از نظر ISI است. این علت تمام ساله بوسیله ISI بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجله های علمی آن محاسبه می شود نتیجه در گزارش JCR انتشار می شود.
این ضریب نه برای مطلب یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه بر مبنای دوره سه ساله صورت می گیرد.

چگونه یک مطلب ISI بررسی می شود؟

جهت اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، ضروری است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. چنانچه این مطلب را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، ابه احتمال زیاد لاً برای تان با اهمیت زیاد است که بدانید این متن ها چطور بررسی می شود.

امروزه بررسی مطلب های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی است . مؤسسه اطلاعات علمیISI جهت بررسی تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است:

1- فاکتور تأثیر گذار (IF): این شاخص مهمترین در عین حال کاربر دی ترین شاخص بررسی مجله ها از نظر ISI است.

2- شاخص فوری (Immediately): تعداد ارجاعات به متن های انتشار شده مجله در سال مورد بررسی تقسیم بر تعداد مطلب های منتشر شده در همان سال مجله نامبرده است. این شاخص در واقع شیب بیشتر شدن منحنی ارجاعات را بیان می نماید .

3- شاخص نیمه عمر استناد(Cited Half-Life):نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال بررسی می بایست به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد بررسی باشیم.

به جمله دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در واقع سرعت كم شدن میزان ارجاعات به مجله را بیان می نماید .

بدیهی است که وقتی متن های یک مجله ارزش را جهت ارجاعات، زود از دست بدهند (مطلب ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، فقط به مقاله های مجله ارجاع داده می شود.
این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. پس هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که اهمیت مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود.

در انتها هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه علم (Web of Science=WOB) قرار گرفته اند، بررسی می شوند.
معیارهای ارزیابی و سنجش همان شاخص های بررسی ISI (سه شاخص اشاره شده دربالا) هستند . نتایج این ارزیابی نیز درگزارش های ارجاع مجله JCR هر سال جهت اطلاع عموم اعلام می شود.
در بین فاکتورهای بالا، فاکتور تأثیر، فرد دی ترین شاخص است امروزه به طور وسیع ای در درجه بندی و بررسی مجله های مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در واقع توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب بهتریـن متن ها نشان می دهد.
بانک اطلاعات ISI، مرکزی جهت فهرست نمودن پوشش دادن کامل مهمترین مجله های علمی انتشار ه در جهان به منظور تبادل اطلاعات بین محققان مختلف است .
پر واضح است که منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن کل مجله های علمی انتشار شده در جهان ناست . برای چه که از طرفی مقرون به صرفه نیست از طرف دیگر تمام مجله های نشر یافته در جهان از استانداردهای ISI پیروی نکرده اند و از غنای علمی ضروری برخوردار نیستند. بررسی مجله های علمی ISI به طور مستمر و همیشگـی هر دو هفته صورت می گیرد.
بررسی کنندگان ISI در حدود 2000 عنوان را سالانه مورد بررسی قرار داده فقط 10 تا 12 درصد از مجله های علمی بررسی شده، گزینش می شوند. هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل بررسی را پشت سر می گذارند.
از عبارت عوامل مورد ارزیابی رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتیISI، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی متن های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله اهمیت نشر آن است .
لازم به ذکر است که هیچ از این عوامل به تنهایی مورد ارزیابی بررسی قرار نمی گیرد، بلکه با نقد مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده خواهد شد.
از عبارت موارد ی که در بررسی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان متن ها، چکیده کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همین طور توصیه می شود که منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند.
چنانچه چه اطلاعات علمی با اهمیت زیاد به همه زبانها به چاپ می رسد، اما موارد ذکر شده بایستی به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و بررسی ISI قرار گیرد زیرا بررسی کنندگان مجله های علمی در ISI نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در متن ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنند.
داوری علمی تخصصی متن های چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از عبارت عمده ترین موارد مورد تذکر بررسی کنندگان است که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
سه پایگاه WOS EST و JCR از معتبا کیفیت ترین پایگاه های علم سنجی می باشند که بوسیله مؤسسه اطلاعات علمی ISI تهیه و تولید روز آمد سازی می شوند.
پایگاه Essential Science Indicators) ESI بر مبنای دوره های زمانی 10 ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید علم از عبارت رتبه علمی کشورها بر اساس تعداد تولیدات علمی، تعدا کل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد.
در پایگاه Web of Science(WOS) امکان جستجو استخراج اطلاعات در طول دوره های زمانی مختلف بر طبـق شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد.
پایگاه (JCR (Journal citation Reprts به ارائه گزارش استنادی نشریه ها می پردازد.
از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند هم با دیگری مفرق است.
برترین معیارهای ISIجهت نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایتISI چهار مورد به عنوان ملاک های اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از:
1- وقت بندی نشر، تعریف شده باشد به مفهوم معلوم باشد که فصلنامـه است، ماهنامـه است یا... و در موعد معین هم آماده شود.
2- فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد.
3- قواعد نشر بین المللی را رعایت نماید . برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد.
4- متن به هر زبانی که باشد خیلی مهم نیست ولی چند مورد در آن می بایست به زبان انگلیسی باشد که عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی حتی الامکان منابع مآخذ نیز انگلیسی باشد.

موارد فرعی وجود دارد که حاوی این موارد است:
1- مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد به یک حوزه جغرافیایی ویِژگزینشه تعلق نداشته باشد.
2- در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها داشته باشد.
3- افراد به وجود آورنده آن حتی الامکان افراد شناخته شده ای باشند.
4- افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثلاً تمام ایرانی نباشند.
اما موارد فرعی، نمره اضافه دارد در قبولی یا رد مجله از طرفISI نقش گیم نمی نماید .

نظرات() 
How can I increase my height after 18?
شنبه 1 مهر 1396 05:03 ب.ظ
Why viewers still use to read news papers when in this technological
globe the whole thing is presented on net?
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 11:03 ق.ظ
Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:52 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting a little research on this.

And he actually bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic here on your web site.
How long does it take to recover from Achilles injury?
جمعه 13 مرداد 1396 06:40 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and
I find It truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others like you helped
me.
foot pain identifier
دوشنبه 5 تیر 1396 02:05 ب.ظ
Good day very nice website!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
I'll bookmark your blog and take the feeds
also? I am glad to search out a lot of helpful info right here
within the post, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
http://queenjanzee.weebly.com/blog/burning-pain-after-hammertoe-surgery
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 06:29 ب.ظ
Inspiring story there. What happened after? Thanks!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:36 ق.ظ
I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the amazing works guys I've incorporated you
guys to blogroll.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 08:44 ب.ظ
It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it's time
to be happy. I've learn this post and if I could I want to
counsel you some fascinating issues or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read even more issues approximately it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر