تبلیغات
lokpok - مقاله ISI چگونه بررسی می شود؟

lokpok

دوشنبه 31 خرداد 1395

مقاله ISI چگونه بررسی می شود؟

نویسنده: میهن رجیستر   مشاوران تهران

گزارش میزان ارجاع به مجله های (JCR (Journal citiation Report هر سال بوسیله انستیتو اطلاعات علمی ISI ( Institute for scientific Information) واقع در شهر فیلادلفیای آمریکا انتشار می گردد.
این گزارش حاوی اطلاعات ارزشمند ی پیرامون مجله ها و رتبه بندی آنها است .

فاکتور تأثیر (Impact Faktor)، برای نخستین بار در سال 1995 و بوسیله بنیانگذار ISI گارفیلد Garfield بیان شد و سریع به صورت دستورالعملی جهت گزینش با کیفیت ترین مجله ها به کار رفت. حقیقت این است که این فاکتور وسائل جامعی جهت اندازه گیری کیفیت مقاله ها ناست ، بلکه چونراهنمای بهتری وجود ندارد در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها جهت بررسی علمی از ویژگی ها یی برخوردار است، لذا عموماً مورد مصرف قرار می گیرد.

JCR بیش از 7500 مجله معتبر را در حدود 200 حوزه موضوعی از سال 1997 به بعد در بر می گیرد با استفاده از آن می توان مجله ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را تحلیل کرد. JCR در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از 5900 ژورنال علمی و ورژن علوم اجتماعی مشتمل بر 1700 ژورنال است. JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک قابل نقد است.

ضریب تاثیر (IF) چیست؟

فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد (شبیه مقاله پژوهشی، متن مروری، نامـه ، یاد داشت، چکیده و..) در مجله علمی در طول زمانی معین تعریف شده است. فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله های منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مطلب های انتشار شده در دو سال گفته شده است.
در موارد ی فاکتور تأثیر مجله بطور معدل (که معدل فاکتور تأثیر طول زمان فهرست شدن آن مجله در ISI است )، نیز مورد مصرف قرار می گیرد.

این شاخص مهمترین در عین حال فرد دی ترین شاخص بررسی مجله ها از نظر ISI است. این علت تمام ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هر از مجله های علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارش JCR منتشر می شود.
این ضریب نه جهت مطلب یا نویسنده بلکه جهت مجله محاسبه می شود. محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد.

چگونه یک مطلب ISI بررسی می شود؟

جهت اینکه بتوانید متن بنویسید، ضروری است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. چنانچه این متن را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمـا لاً برای تان مهم است که بدانید این مطلب ها چطور بررسی می شود.

امروزه بررسی مقاله های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی است . مؤسسه اطلاعات علمیISI برای بررسی تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است:

1- فاکتور تأثیر گذار (IF): این شاخص مهمترین و در عین حال فرد دی ترین شاخص بررسی مجله ها از نظر ISI است.

2- شاخص فوری (Immediately): تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده مجله در سال مورد بررسی تقسیم بر تعداد متن های منتشر شده در همان سال مجله نامبرده است. این شاخص در واقع شیب افزایش منحنی ارجاعات را بیان می نماید .

3- شاخص نیمه عمر استناد(Cited Half-Life):نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال بررسی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد بررسی باشیم.

به جمله دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد در واقع سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می نماید .

بدیهی است که زمان ی مقاله های یک مجله ارزش را جهت ارجاعات، زود از دست بدهند (متن ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، فقط به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود.
این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. پس هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مطلب های مجله در طول بیشتر حفظ شده است هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود.

در انتها هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه علم (Web of Science=WOB) قرار گرفته اند، بررسی می شوند.
معیارهای ارزیابی و سنجش همان شاخص های بررسی ISI (سه شاخص اشاره شده دربالا) می باشند . نتایج این ارزیابی درگزارش های ارجاع مجله JCR هر سال جهت اطلاع عموم اعلام می شود.
در بین فاکتورهای بالا، فاکتور تأثیر، کاربر دی ترین شاخص است امروزه به طور وسیع ای در درجه بندی بررسی مجله های مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در واقع توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب با کیفیت ترین مقاله ها نشان می دهد.
بانک اطلاعات ISI، مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن کامل مهمترین مجله های علمی منتشر ه در جهان به منظور تبادل اطلاعات بین محققان مختلف است .
پر واضح است که منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن کل مجله های علمی انتشار شده در جهان ناست . برای چه که از طرفی مقرون به صرفه نیست از طرف دیگر تمام مجله های نشر یافته در جهان از استانداردهای ISI پیروی نکرده اند و از غنای علمی ضروری برخوردار نیستند. بررسی مجله های علمی ISI به طور مستمر و همیشگـی هر دو هفته صورت می گیرد.
بررسی کنندگان ISI در حدود 2000 عنوان نو را سالانه مورد بررسی قرار داده و تنها 10 تا 12 درصد از مجله های علمی بررسی شده، گزینش می شوند. هر مجله علمی قبل از گزینش شدن فهرست شدن در ISI یکسری مراحل بررسی را پشت سر می گذارند.
از عبارت عوامل مورد ارزیابی رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتیISI، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و اهمیت نشر آن است .
لازم به ذکر است که هیچ از این عوامل به تنهایی مورد ارزیابی بررسی قرار نمی گیرد، بلکه با نقد مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده خواهد شد.
از عبارت موارد ی که در بررسی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاله ها، چکیده و کلمات کلیدی بایستی به زبان انگلیسی باشد همین طور توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند.
چنانچه چه اطلاعات علمی با اهمیت به همه زبانها به چاپ می رسد، ولی موارد ذکر شده می بایست به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری بررسی ISI قرار گیرد زیرا بررسی کنندگان مجله های علمی در ISI نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنند.
داوری علمی و تخصصی متن های چاپ شده در مجله بوسیله داوران نام آشنای علمی از عبارت عمده ترین موارد مورد توجه بررسی کنندگان است که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
سه پایگاه WOS ، EST JCR از معتبا کیفیت ترین پایگاه های علم سنجی می باشند که بوسیله مؤسسه اطلاعات علمی ISI تهیه و تولید و روز آمد سازی می شوند.
پایگاه Essential Science Indicators) ESI بر مبنای دوره های زمانی 10 ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید علم از عبارت رتبه علمی کشورها بر طبـق تعداد تولیدات علمی، تعدا کل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد.
در پایگاه Web of Science(WOS) امکان جستجو و استخراج اطلاعات در طول دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد.
پایگاه (JCR (Journal citation Reprts به ارائه گزارش استنادی نشریه ها می پردازد.
از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با دیگری مفرق است.
با کیفیت ترین معیارهای ISIبرای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایتISI چهار مورد به عنوان ملاک های مهم نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از:
1- بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامـه است، ماهنامـه است یا... و در موعد معین هم آماده شود.
2- فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد.
3- قواعد نشر بین المللی را رعایت نماید . جهت مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد.
4- مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد که عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی حتی الامکان منابع و مآخذ هم انگلیسی باشد.

موارد فرعی هم وجود دارد که حاوی این موارد است:
1- مجله بایستی حوزه بین المللی داشته باشد به حوزه جغرافیایی ویِژگزینشه تعلق نداشته باشد.
2- در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها داشته باشد.
3- افراد به وجود آورنده آن حتی الامکان افراد شناخته شده ای باشند.
4- افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثلاً تمام ایرانی نباشند.
اما موارد فرعی، نمره اضافه دارد در قبولی یا رد مجله از طرفISI نقش گیم نمی نماید .

نظرات() 
Can better posture make you taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:45 ق.ظ
Hey there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks
weird when viewing from my iphone. I'm trying to find a template or
plugin that might be able to correct this issue.
If you have any recommendations, please share. Cheers!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:15 ب.ظ
naturally like your web-site however you have to take
a look at the spelling on quite a few of your posts.
Several of them are rife with spelling problems and I to find it
very troublesome to inform the truth however I'll certainly come back again.
foot pain epsom salt
سه شنبه 6 تیر 1396 04:21 ق.ظ
I comment each time I appreciate a article on a website or I have
something to add to the discussion. It's triggered by the sincerness communicated in the post I looked at.
And after this article lokpok - مقاله ISI چگونه بررسی می شود؟.
I was actually excited enough to post a thought :-P I actually do have a couple of questions
for you if it's allright. Is it only me or do a few
of the remarks look like they are left by brain dead people?
:-P And, if you are writing on other places, I'd like to keep up with you.

Would you make a list the complete urls of all your
community sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
Candra
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 08:31 ق.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible piece of writing.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:59 ب.ظ
I truly love your site.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself?
Please reply back as I'm attempting to create my own website and would
love to find out where you got this from or exactly what the theme is called.
Thank you!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:08 ق.ظ
Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest factor to be aware
of. I say to you, I certainly get annoyed while
other folks consider worries that they just do not recognize
about. You controlled to hit the nail upon the highest as
well as outlined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thank you
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 12:40 ب.ظ
I constantly emailed this webpage post page to all my associates,
because if like to read it then my friends
will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر